wyjazd na kolonie jako opiekun

wyjazd na kolonie jako opiekun

Wszelkie rzeczywisty lub potencjalny środek określony w niniejszym pełnomocnictwa.

Wszelkie rzeczywisty lub potencjalny realizatorem określone w mej woli.

Poniżej wymienione osoby:

Każdy licencjonowany lekarz nie związane lub powinowatym mnie ani do jakichkolwiek beneficjentów jakiegokolwiek zaufania lub zostaną utworzone przeze mnie.

5. Unified Federalnej Gift and Estate Tax Credit

za. Jest Unified kredytowych wobec federalnych prezent i nieruchomości podatki następująco (na podstawie majątku netto):

Rok Śmierci

Unified kredytowych

(Kombi netto)

2002-2003

1.000.000 $

2004-2005

$ 1,500,000

2006-2008

$ 2,000,000

2009

$ 3.500.000

2010

Nieograniczony

2011

1.000.000 $

b. Indywidualne konta emerytalne są liczone jako część majątku netto.

ja. Gdzie nieodwołalnej zaufania posiada polisę ubezpieczeniową i jest wyraźnie zabronione wykonywania wszelkich uprawnień normalnie przyznanego właścicielowi polityki, wpływy z polityką nie są liczone jako część osiedla.

do. wpływy ubezpieczenia na życie są wliczane do majątku netto, jeżeli jeden i) są odbierane przez osiedle lub ii) są odbierane przez innych beneficjentów, a zmarły miał żadnych "incydenty związane z posiadaniem" w polityce.

re. Należy zwrócić uwagę na spadek Unified Kredyty między 2010 i 2011. zakłada, że ??Kongres będzie coś z tym zrobić, zanim w roku 2011 wszystkich, choć w tej chwili pewne Wags odnoszą się do roku 2010 jako "Wyrzuć mamę z pociągu" roku.

6. Umowy między małżonkami dotyczących statusu własności

za. Czasami małżonkowie, jako część planowania nieruchomości, chcą potwierdzić na piśmie, że pewna właściwość jest własnością wspólnoty lub odrębną własność.

b. Takie porozumienia często zapewniają, że wspólne najmu (które mają prawo do rodzinnej) są naprawdę własnością wspólnoty. To tworzy nową podstawę podatku dochodowego dla obu połówek wspólności majątkowej w sprawie śmierci jednego z małżonków; wspólne aktywa najmu na ogół otrzymują nową podstawę tylko na pół udział spadkodawcy w.

Wpis zawdzięczamy